Site/Cad Measurement

Site/Cad Measurement

Díky zkušenostem našeho týmu průzkumníků, kteří jsou velmi profesionální na software AutoCAD, můžeme vypočítat přibližnou velikost na CAD výkresu klienta pro rozpočtování a cenové nabídky a také konečně změřit přesnou velikost místa pro výrobu.